Er zijn nog steeds te veel complexe scheidingen. Jaarlijks krijgen zo’n 16.000 kinderen er mee te maken. Blijven deze kinderen nog wel in beeld 

In de derde aflevering van FFB de podcast gaat Thamara in gesprek met Nelleke Flink. Zij is netwerkregisseur op de programmalijn Kind in beeld bij scheiding bij Foar Fryske Bern. Nelleke heeft ervaring als Adviseur Jeugd bij verschillende gemeenten in Nederland waaronder regio Rotterdam. Ze woont samen met Erik-Jan en ze heeft een dochter van 16 jaar. 

Dat een complexe scheiding vaak grote gevolgen voor kinderen heeft weten we. Welke dit zijn en hoe we mogelijk escalatie kunnen voorkomen, hoor je in de podcast:  

Ook besproken: wees niet bang om aan te kloppen

Aan veel jeugdhulpvragen blijkt een complexe scheiding ten grondslag te liggen. Soms worstelen kinderen op latere leeftijd nog met de gevolgen van een complexe scheiding van hun ouders.

Ouders met een groot sociaal netwerk zoeken vaak hulp binnen de omgeving. Maar voor ouders die dit niet hebben, zou het mooi zijn als zij eerder durven aankloppen bij een huisarts of een gebiedsteam in de buurt, vindt Nelleke. Zo kunnen volgens haar grotere problemen worden voorkomen:

“Het is voor ouders lastig om in de achtbaan van emoties de kinderen in beeld te houden tijdens een scheiding. Kinderen voelen naadloos aan wat er aan de hand is en er moet ook zo veel geregeld worden. Vandaar ook dat we ons binnen het programma richten op ouders en hen bewust willen maken van hun rol als ouders en dat het belang van de kinderen voorop blijft staan.”

FFB voorkomt geen scheidingen, maar wil wel voorkomen wel dat het escaleert

Nelleke vertelt dat het programma Kind in beeld bij scheiding zich richt op acties om te voorkomen dat een scheiding complex gaat worden, dus het preventieve stuk. “Een scheiding voorkomen is niet ons doel, maar wel willen we voorkomen dat een scheiding escaleert en kinderen er de dupe van zijn”. Uit interviews met kinderen en ouders blijkt er behoefte aan een online plek met gestructureerde informatie over scheiden en de behoefte aan lotgenotencontact.

Een van de initiatieven: een online buddy om het hart te luchten

Één van deze initiatieven is het buddyprogramma van Villa Pinedo. Foar Fryske Bern steunt het buddyprogramma financieel waardoor het nu voor alle kinderen in Friesland mogelijk is om kosteloos met iemand te chatten die in dezelfde situatie heeft gezeten. Nelleke: “Het liefst zouden we willen dat ouders kinderen stimuleren om over de scheiding te praten, dit kan ook met een familielid of een vriend of vriendin, maar als het niet in de directe omgeving kan dan is een online buddy een goede optie om je hart te luchten.”

Kinderen opvoeden is een pittige klus

Nelleke benadrukt dat ze vanuit het programma jonge ouders wil stimuleren om te gaan nadenken over het ouderschap. Hoe wil ik als ouder zijn en hoe blijven we ook in moeilijke tijden samen goede ouders? Het is een pittige klus die ouders voor altijd meedragen en voor altijd samen moeten doen. Ook als je niet meer bij elkaar bent. Verschillende gemeentelijke initiatieven worden hierin ondersteund. Daarnaast worden vanuit het programma professionals in de jeugdhulp getraind om goede gesprekken te voeren met kinderen en gezinnen.

Nelleke: “Laten we als ouders weer wat meer met elkaar het gesprek aangaan, vooral als je weet dat iemand in een lastige situatie zit. Ontloop dat niet. En als je het nodig hebt, doe gerust een beroep op mensen om je heen of bel de huisarts of de gemeente. Ouders blijf je voor altijd, ook na een scheiding.”