Voor alle Friese kinderen van gescheiden ouders of van ouders die gaan scheiden, is het nu mogelijk om met een buddy te chatten. Een belangrijke ontwikkeling omdat de vraag naar lotgenotencontact bij Friese kinderen groot bleek te zijn. Foar Fryske Bern steunt het buddyproject van Villa Pinedo financieel waardoor het nu voor alle kinderen in Friesland mogelijk is om kosteloos met iemand te chatten die in dezelfde situatie heeft gezeten.

Het is een initiatief waarbij kinderen een plek krijgen om hun verhaal kwijt te kunnen en waar ze terecht kunnen voor een luisterend oor:

“Jaarlijks steunt stichting Villa Pinedo duizenden kinderen die online steun zoeken bij (iets oudere) leeftijdsgenoten. Kinderen vanaf 10 jaar melden zichzelf aan voor steun, zonder dat ze toestemming nodig hebben van hun ouders. In deze situatie hebben zij namelijk de meeste behoefte aan een luisterend oor van iemand die ze begrijpt.”

Ook je steentje bijdragen?

Met de campagne ‘Over leven met gescheiden ouders’ gaan we de komende maanden het buddyproject bij alle jongeren in Friesland onder de aandacht brengen. Hierbij hebben we alle beleidsadviseurs jeugd, jongerenwerkers, jeugdhulpverleners, docenten, sportcoaches van alle gemeenten straks hard nodig!

Binnenkort volgt hierover meer informatie via onze sociale media en de website.

Meer informatie over het buddyproject en ook over de oudertraining van Villa Pinedo vind je in het artikel ‘Over leven met gescheiden ouders. Het buddyproject van Villa Pinedo’.