Hulp voor jeugd en gezin kan simpeler en efficiënter. Het moet duidelijk zijn voor kind en gezin wie wat doet en waarom. Professionals willen meer tijd kunnen besteden aan kind en gezin in plaats van aan administratie. Problemen in het systeem en de afstemming tussen zorgaanbieders zouden geen redenen moeten zijn waardoor een kind niet geholpen wordt. Om hier verandering in te kunnen brengen, is de eerste versie van één ondersteuningsplan onlangs gemaakt.

Niet steeds opnieuw je verhaal doen

Aangemoedigd door het landelijke programma ‘ontregel de zorg’ heeft Foar Fryske Bern samen met een groep van jeugdhulpprofessionals, beleidsmakers en bestuurders eind 2019 een eerste stap gezet om de Friese jeugdzorg simpeler te maken. Het doel? Één norm voor ondersteuningsplannen voor de gehele regio. Dit betekent dat alle jeugdzorgprofessionals in Friesland werken met een plan waar minimaal dezelfde informatie te vinden is. Dit moet ervoor zorgen dat kinderen en gezinnen niet steeds hetzelfde verhaal bij iedere hulpverlener opnieuw hoeven te doen.

Gezamenlijke visie op een goed plan

Het afgelopen jaar hebben we intensief samengewerkt met diverse werkgroepen. Kinderen en gezinnen, 12 Friese gemeenten, bestuurders, zorgaanbieders, gi’s en JGZ werkten samen om te bedenken hoe we dit plan het beste vorm kunnen geven. Tal van vragen werden beantwoord om tot een goede visie op het plan te komen. De vragen die in de visie zijn meegenomen zijn onder andere: Wat vraag je aan kinderen en gezinnen als ze zich melden voor hulp? Hoe geven we concreet vorm aan de visie dat kind en gezin zo snel mogelijk weer op eigen kracht door kan? Hoe zorgen we ervoor dat niet keer op keer dezelfde vragen worden gesteld? Hoe zorgen we ervoor dat we niet alleen goede hulp bieden, maar ook sterk en efficiënt samenwerken met kind, gezin en andere hulpbronnen? Waar staat deze, vaak persoonlijke, informatie eigenlijk opgeslagen? Heeft het gezin voldoende regie op hun eigen traject? En is het nu wel het plan van kind en gezin? Of zijn de huidige plannen vooral voor de professional bedoeld?

Eerste versie bijna klaar!

Inmiddels is de eerste versie van het plan bijna klaar. Er zijn nog twee belangrijke stappen te nemen:

  1. Het implementeren van feedback van 100 Friese jongeren. Zij denken mee door het beantwoorden van vragenlijsten en ze nemen deel aan een online chat over de vragen die we hierboven stellen. Hun mening is leidend in het proces. We weten inmiddels dat dit tot verrassende uitkomsten kan leiden. De transformatie die wij als systeem voor ogen hebben wijkt soms af van de wens. In de volgende nieuwsbrief gaan we dieper in op deze feedback.
  2. De andere stap is de bijeenkomst ‘Leren van praktijkervaringen in de hulpverlening’ op 19 januari 2021. Samen met de Kenniswerkplaats Jeugd richten we ons tijdens deze bijeenkomst op informatie die nodig is om integraal naar een hulpvraag te kunnen kijken. Het doel is om de taal en termen in het ondersteuningsplan te laten aansluiten bij de wensen van kind en gezin. Samen zorgen we er zo voor dat het een breed gedragen plan is en dat formele en informele hulp elkaar beter begrijpen.

Ben jij professional in de jeugdhulp en wil je samen met ons hieraan werken? Meld je dan aan voor de bijeenkomst op 19 januari 2020.

Aanmelden voor deze bijeenkomst