Grip op jeugdzorg?

Informatieavonden voor raadsleden en wethouders in Friesland.

 

Één op de acht kinderen in Friesland krijgt een vorm van jeugdhulp. Dat is best veel en roept vragen op: hebben echt zoveel kinderen jeugdhulp nodig en waarom dan? Kunnen we problemen anders benaderen of andere oorzaken van problemen benoemen? En wat betekent normaliseren en demedicaliseren bij deze andere manier van kijken naar de jeugdzorg?

Hoe krijgen we grip op jeugdzorg en willen we dat eigenlijk wel? Praat als raadslid of wethouder hierover mee tijdens de informatieavond van Foar Fryske Bern.

Direct aanmelden

Informatieavond Grip op jeugdzorg?

Wanneer: Donderdag 20 mei (de optie voor dinsdag 25 mei vervalt)
Tijd: 20.00 tot 21.30 uur
Waar: online (de link ontvang je voor aanvang)
Voor: raadsleden en wethouders in Friesland

De bovengenoemde cijfers zijn hoog en roepen vragen op: hebben echt zoveel kinderen jeugdhulp nodig en waarom dan? Maar er zijn ook geluiden dat we deze kosten echt niet meer met elkaar kunnen betalen. Moeten we anders gaan kijken naar hulp voor kinderen en gezinnen? Kunnen we problemen anders benaderen of andere oorzaken van problemen benoemen? En wat betekent normaliseren en demedicaliseren bij deze andere manier van kijken naar de jeugdzorg?

“De grens van het normale verschuift, het brede midden wordt steeds smaller. Alles wat te veel afwijkt van de norm, definiëren we als vreemd, gek of ziek. Of in positieve zin: uitzonderlijk, talentvol of geniaal.”
– Pieter van der Zwan, programmaleider-

Naast bovenstaande vragen die we met elkaar gaan bespreken tijdens de informatieavonden van Foar Fryske Bern, laten we je ook zien:

  • op welke initiatieven en projecten wij ons richten in jouw regio
  • hoe wij denken dat de toekomst van de jeugdzorg in Friesland eruit moet zien
  • hoe inzet op preventie, normaliseren en demedicaliseren daarbij kan helpen
Direct aanmelden

Foar Fryske Bern 

Met het actieprogramma Foar Fryske Bern zetten we ons sinds 2019 in om de jeugdzorg in Friesland te transformeren. Eerder heb je in onze voortgangsrapportage kunnen lezen hoe wij dat de afgelopen twee jaar hebben gedaan. Bekijk de voortgang in de online rapportage ‘Transformeren is geen lineair proces’.

Graag informeren wij je hierover en over de toekomst van de jeugdzorg in Friesland.

Alvast meer lezen over onze kijk op jeugdzorg?  

Lees dan deze online artikelen:

Nieuwe kijk op jeugdzorg – Foar Fryske Bern
Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. – Foar Fryske Bern
Taal is zeg maar echt belangrijk – Foar Fryske Bern

[gravityform id=”8″ title=”true” description=”true” ajax=”true” /]