Schrapsessies ondersteuningsplannen

Vanuit het programma Foar Fryske Bern verbinden wij relevante partijen om gezamenlijk te werken aan een eenvoudig, uniform en duidelijk ondersteuningsplan. We trekken hierin o.a. samen op met de werkgroep Toegang van Taskforce Jeugd en gemeente Tytsjerkstradeel als penvoerder. De komende tijd werken we samen om stapsgewijs met de gezamenlijke kennis en ambitie verbeteringen in de jeugdzorg te realiseren.

 Foar Fryske Bern faciliteert verschillende bijeenkomsten met een afvaardiging van gebiedsteams, beleidsmedewerkers en zorgverleners om van elkaar te leren door het delen van kennis en inzichten en om samen concrete stappen te maken naar een kwalitatief, eenvoudig, uniform ondersteuningsplan waar iedereen mee kan werken: ouders, kinderen, gebiedsteams, aanbieders en gemeenten.

In de kern gaat het om verbeteren, vereenvoudigen en samenwerken.

We willen daarmee de volgende resultaten bereiken:

  • Klare taalom elkaar beter te begrijpen en gemakkelijker samen te werken
  • Een soepel en snellopend proces voor ouders en kinderen
  • Een eenduidig plan waar ouders en kinderen achter staan en mee verder kunnen
  • Uniformiteit zorgt voor een betere samenwerking = efficiëntere zorg en ondersteuning
  • Minder bureaucratie, meer focus op kwaliteit en meer tijd voor de kinderen = meer werkplezier