Foar Fryske Bern

Werkwijze

Het doel van het ontwikkelprogramma Foar Fryske Bern is het verbeteren van jeugdhulp in Friesland. Hoe zorgen we ervoor dat we onze doelen samen met ons netwerk medio 2022 hebben bereikt?
Dit doen we niet vanachter ons bureau met mensen die van bovenaf bepalen wat er moet gebeuren. Dit doen we vanuit de overtuiging dat we gezamenlijk meer kunnen bereiken. Vanuit verschillende disciplines werken we samen aan het oplossen van verschillende vraagstukken. Ook mensen die als ‘niet-deskundigen’ worden gezien, zijn belangrijke partners in dit proces. De samenwerking in deze open netwerken is gericht op het oplossen van een vraagstuk, is niet-hiërarchisch, en verbindt mensen uit verschillende sectoren en lagen van de samenleving.

Sociale Innovatie

Bovenstaande aanpak is de basis van het principe van Sociale Innovatie en passen we toe bij alle hoofdthema’s: Leren van casussen, Samen 1 plan, Kind in beeld bij echtscheiding en Inclusief onderwijs . Bij ieder hoofdthema werken we volgens de zeven fases van sociale innovatie. Dit betekent dat we aan het eind van iedere fase resultaten opleveren die we samen hebben bepaald of behaald.

Waar één of meerdere van de fases al zijn uitgevoerd vóór de start van het programma Foar Fryske Bern, halen we alsnog de opbrengsten op uit eerdere fases op door het stellen van (kritische) vragen.