Top 75 aanpak gezinnen met multiproblematiek Heerenveen, Leeuwarden en Sudwest Fryslân.

De Top 75 aanpak betreft gezinnen met meerdere problemen die vanuit verschillende invalshoeken ondersteuning krijgen zoals jeugdhulp, wmo, participatie en schuldhulpverlening. Doel van de aanpak is het ontwikkelen van een nieuwe werkwijze gericht op betere samenwerking en coördinatie in de zorg en het efficiënt inzetten van zorg. Zo krijgen gezinnen weer regie over hun leven. De drie gemeenten kiezen elk voor hun eigen aanpak. In Heerenveen is sprake van het experiment ‘Doorbraak’, in Leeuwarden heet de werkwijze ‘inclusieve stad’ en Sudwest Fryslân kent een werkwijze vergelijkbaar aan die van Heerenveen.

De Academische Werkplaats onderzoekt het ‘doorbraakteam’ in Heerenveen. Bestaande inzichten en wetenschappelijke kennis worden omgezet naar concrete aanpak in stappen en acties. De Academische Werkplaats ondersteunt de gemeente Heerenveen met het vergaren van kennis en expertise bij de opzet en monitoring van dit experiment. Bij ‘Inclusieve Stad’ in Leeuwarden doet het  Jeugd Expert Team onderzoek naar 100 gezinnen waar ze zich richten op de inzet van middelen op basis van dossieronderzoek. Sudwest Fryslân is nog bezig met de start van de aanpak en op welke wijze te monitoren.