Van nu tot nul

Foar Fryske Bern is via deze programmalijn ook mede-aanjager van de beweging Van Nu tot Nul. Deze beweging bestaat uit professionals die zich samen inzetten om de doelen van de beweging na te streven: nul uithuisplaatsingen, nul suïcides, nul residentiële plaatsingen, nul complexe echtscheidingen en nul thuiszitters. Door elkaar met voorbeelden te inspireren, uit te dagen en te helpen gaan we voor die doelen. Om zo binnen en buiten de kaders van de systemen te leren en te ervaren hoe wij het voor kinderen beter kunnen doen.