Onderzoek naar jeugdhulp binnen scholen

Om goed te transformeren is naast een inhoudelijke visie, ook kennis nodig van de huidige stand van zaken. Helemaal als het gaat om de verbinding tussen onderwijs en gemeente over de inzet van jeugdhulp binnen de school. Het is onze ambitie dat kinderen en jongeren in Friesland zich optimaal kunnen ontwikkelen binnen het onderwijs. Hoewel er veel goed gaat, valt er tegelijkertijd ook nog veel winst te behalen. Wij willen komend jaar dan ook het gesprek tussen onderwijs en gemeenten faciliteren met als centrale vraag: Doen we de goede dingen? En doen we die dingen op een goede manier?

Blijf op de hoogte over het onderzoek

We brengen de zorg in kaart

Hoeveel zorg vindt er op dit moment op scholen in Friesland plaats? Welke zorg wordt ingezet? In welke schooljaren? Is er samenhang tussen zorg vanuit het sociaal domein en zorg vanuit Passend Onderwijs? Het zijn vragen waarbij nadere analyse nodig is, zodat we ook de vervolgvragen kunnen stellen: kunnen we dit slimmer organiseren? Kunnen we andere oplossingen verzinnen? 

Voor een inhoudelijk gesprek is gestructureerde en feitelijke informatie van belang. Bijvoorbeeld over de inzet van onderwijszorg, jeugdhulp en vrij toegankelijke zorg (zoals maatschappelijk werk) en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Daarnaast is het bijvoorbeeld waardevol om in kaart te brengen wat verschillende scholen doen op het gebied van preventie en wat de grijze gebieden zijn tussen zorg en onderwijszorg, zodat we daarover gericht het gesprek kunnen voeren. 

Ontwikkeling van het Fries model

Voor het verzamelen van deze informatie werken we samen met adviesbureau Sinzer, gemeenten, onderwijs en de zorg aan de ontwikkeling van het ‘Fries model’. Dit onderzoeksmodel biedt houvast om op een zo gestandaardiseerd en gestructureerd mogelijke manier informatie te verzamelen bij scholen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en eventuele andere relevante partijen. 

Deze analyse op basis van het Fries model wordt gebruik om het ‘transformatieve gesprek’ in te kunnen zetten tussen gemeente en de school. Het uiteindelijke doel is een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van jongeren binnen het onderwijs in Friesland. 

In de eerste maanden van 2021 gaan we op 11 verschillende scholen (VO, BO en SO) in Friesland de analyse uitvoeren. Vervolgens vinden de verdiepende gesprekken hierover plaats. 

Op de hoogte blijven

We delen de laatste stand van zaken rond het onderzoek graag met je. Laat het ons weten als je wilt dat we je informeren.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Foar Fryske Bern

(058) 233 8547
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Blokhuispoort (Het Bureel)
Keizersgracht 4
Leeuwarden

Programma
Werkwijze
Hoofdthema’s
Nieuws

.

.

Home
Over FFB
Het team
Contact
.
.

Gezond en kansrijk opgroeien voor álle Fryske bern.