Scheiden? Laten we samenwerken aan een nieuw begin! Dien jouw gemeentelijk initiatief hiervoor in.

OPROEP aan alle beleidsadviseurs Jeugd en Jeugdhulp en de medewerkers van de Gebiedsteams van de 18 Friese gemeenten.

Dien jouw gemeentelijk initiatief in


Heeft jouw gemeente een idee voor een initiatief dat bijdraagt aan de missie: Hoe stellen we de belangen van kinderen voorop als ouders gaan scheiden? Of loopt er al een initiatief en wil je dit (door) ontwikkelen? Dien het initiatief bij ons in en wellicht komt het in aanmerking voor financiële ondersteuning.

Waarom deze oproep?

Foar Fryske Bern is het actieprogramma dat zich inzet voor een kansrijke, gezonde en veilige jeugd voor kinderen in Friesland. Samen met aanbieders van jeugdhulp, onderwijs, Zorgbelang Fryslân en andere verwijzers is in 2019 het Friese actieplan ontwikkeld. Nu visie en onderzoek zijn afgerond, is het tijd voor (door) ontwikkeling van initiatieven die passen bij onze doelstelling. In totaal is voor het Actieprogramma 4,2 miljoen beschikbaar gesteld voor onze Jeugdzorgregio Friesland.

Eén van de focuspunten uit het Friese Actieprogramma is de programmalijn Kind in beeld bij scheiding. Het programma zet zich in voor de belangen van kinderen bij een scheiding en voor de preventie van complexe scheidingen.

Op zoek naar nieuwe initiatieven

Foar Fryske Bern wil graag nieuwe gemeentelijke initiatieven ondersteunen, maar ook bijdragen aan de verdieping of verbreding van lopende initiatieven op het gebied van scheidingen.

De voorwaarde is wel dat het initiatief voldoet aan de voorwaarden die staan in het document met het afwegingskader. Het initiatief moet bijvoorbeeld kunnen voortbestaan, ook als financiering vanuit Foar Fryske Bern stopt. Ook zijn een goede monitoring en opschaling naar andere Friese gemeenten voorwaarden voor een initiatief.

Hoe dien ik een initiatief in?

Alle gemeenten in Friesland kunnen initiatieven indienen tot 1 december 2020. De aanmeldingen worden verzameld en na 1 december 2020 besluiten de Programmalijnraad, de Netwerkregisseurs en de Programmaleider gezamenlijk welk initiatief wordt gehonoreerd. Eventueel vindt er een gesprek plaats tussen de indienende gemeente en de Programmalijnraad als toelichting op het initiatief nodig is.

De indienende gemeenten krijgen uiterlijk 20 december 2020 schriftelijk te weten of het initiatief wordt gefinancierd door Foar Fryske Bern. De gemeenten waarvan het initiatief vervolg krijgt, ontvangen een toekenningsbrief met daarin de nadere afspraken.

Zo dien je een initiatief in:

  1. Download het document ‘Indienen initiatief Kind in beeld bij scheiding’ en vul deze  in.
  2. Upload dit document via onderstaand aanvraagformulier.

Vragen of hulp nodig bij de aanmelding?

Neem dan contact op via de mail met Nelleke Flink, netwerkregisseur bij Foar Fryske Bern: nelleke.flink@foarfryskebern.nl

Nelleke Flink

Aanvraagformulier voor het indienen van je initiatief

Gebruik onderstaand formulier voor het indienen van je aanvraag. Het benodigde document ‘Indienen initiatief Kind in beeld bij scheiding’ om je aanvraag volledig te maken, is hierboven te downloaden.
  • Deze is op deze pagina te downloaden.
    Max. bestandsgrootte: 512 MB.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.